„Energijos taupymo servisas“

APIE MUS

„Energijos taupymo servisas“

UAB „Energijos taupymo servisas“ – tai įmonė, turinti didelę patirtį įgytą dirbant pastatų inžinerinių sistemų montavimo, projektavimo ir aptarnavimo srityje. Suprojektuoti ir realizuoti pastatų inžineriniai sprendimai išsiskiria tuo, kad jie ne tik ilgaamžiai ir efektyvūs, tačiau sumažėja ir išlaidos, skirtos pastatų eksploatacijai. Taikomos tik naujos ir pasiteisinančios energijos taupymo technologijos visose inžinerinėse pastato sistemose: nuo kondicionavimo iki nuotekų. Analizuojame kliento poreikius ir visada pasiūlome racionaliausius ir optimaliausius sprendimus.

rodeta

Susidūrus su pasauline COVID-19 pandemija kaip ir daugelis įmonių UAB „Energijos taupymo servisas“ turėjo įvertinti naujas pardavimo galimybes siekiant saugiai parduoti įmonės gaminamus produktus rinkoje. Siekiant sumažinti tiesioginio kontakto susitikimų skaičių nuspręsta įsidiegti elektroninės prekybos platformą. Įmonė šio projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas, bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.Susidūrus su pasauline COVID-19 pandemija kaip ir daugelis įmoniųUAB „Energijos taupymo servisas“turėjo įvertinti naujas pardavimo galimybes siekiant saugiai parduoti įmonės gaminamus produktus rinkoje. Siekiant sumažinti tiesioginio kontakto susitikimų skaičių nuspręsta įsidiegti elektroninės prekybos platformą. Įmonė šio projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas, bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.

Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“ kvietimą. Projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

rodeta